iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Detail

závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - POPD Lom Jiří 2030

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 3.1.2019 9:27:22 Zveřejnit do: 21.1.2019 9:19:44 Typ: posuzování vlivů na ŽP Původce: Ministerstvo životního prostředí Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo životního prostředí

Vyvěšeno od: 3.1.2019
Vyvěšeno do: 21.1.2019

Úřední deska – Město Nové Sedlo

Vyvěšeno od: 3.1.2019
Má být vyvěšeno do: 21.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.1.2019 9:27:22
Do: 21.1.2019 9:19:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.