iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Detail

záměr nájmu p.č. 92, výměr 377 m2 v k.ú. Chranišov

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 4.10.2017 12:40:57 Zveřejnit do: 20.10.2017 10:29:35 Typ: Záměr Původce: MěÚ Nové Sedlo Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument MS Word, 66 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MěÚ Nové Sedlo

Vyvěšeno od: 4.10.2017
Má být vyvěšeno do: 20.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.10.2017 12:40:57
Do: 20.10.2017 10:29:35

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.