iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Detail

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba věci movité ve vlastnictví František Demeter

Značka: MÚNS/02434/17/PPr Zveřejněno od: 13.9.2017 8:24:05 Zveřejnit do: 6.11.2017 13:10:00 Typ: Dražební vyhlášky Původce: Exekutorský úřad Praha 9 Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 147 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Exekutorský úřad Praha 9

Vyvěšeno od: 13.9.2017
Vyvěšeno do: 6.11.2017

Úřední deska – Město Nové Sedlo

Vyvěšeno od: 13.9.2017
Má být vyvěšeno do: 6.11.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.9.2017 8:24:05
Do: 6.11.2017 13:10:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.