iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Detail

Jmenování zapisovatelů OVK

Značka: MÚNS/02337/17/KHá Zveřejněno od: 5.9.2017 10:59:48 Zveřejnit do: 23.10.2017 Typ: Oznámení Původce: MěÚ Nové Sedlo Verze: 2 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 282 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MěÚ Nové Sedlo

Vyvěšeno od: 5.9.2017
Má být vyvěšeno do: 22.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.9.2017 10:59:48
Do: 23.10.2017

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.