iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 13. 12. 2017 23:26:36

Nalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 13.12.2017 23:12:04

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení Hornická Kolonie - prodloužení lhůty k dokončení stavby (nemá) Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Sokolov 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (183 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Hornická Kolonie - prodloužení platnosti stavebního povolení (nemá) Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Sokolov 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (180 kB)
Dražební vyhláška č.j. 197 EX 5667/06-70 - Fenz Viktor MÚNS/02919/17/PPr Dražební vyhlášky Exekutor.úřad Jeseník 30.10.2017 20.12.2017 30.10.2017 dokument PDF (146 kB)
Pozvánka na IX. řádné zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla dne 13.12.2017 MÚNS/03274/17/PPr Konání Zastupitelstva Město Nové Sedlo 30.11.2017 14.12.2017 30.11.2017 dokument PDF (453 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)
Záměr bytu - pronájem - Masarykova 245/2, Nové Sedlo DNo Oznámení Česká pošta s.p. 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (352 kB)
Oznámení o uložení písemnosti KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 14.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (282 kB)
Oznámení o svolání členů OVK MÚNS/03312/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 18.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (279 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Balcárek KHá Oznámení Česká pošta s.p. 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (302 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Magda Pirasová KHá Oznámení Česká pošta s.p. 12.12.2017 27.12.2017 11.12.2017 dokument PDF (261 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 3.11.2017 MÚNS/02990/17/PPr Oznámení MěÚ Nové Sedlo 3.11.2017   3.11.2017 dokument PDF (353 kB)
posudek - "plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Poříčí 2030" (nemá) Oznámení Ministerstvo ŽP 13.12.2017 29.12.2017 13.12.2017 dokument PDF (86 kB)
Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov - východ - vzdělávací akce pro zaměstnance MěÚ a OÚ MÚNS/02460/17PPr Oznámení Mikroregion Sokolov 14.9.2017 16.2.2018 14.9.2017 2 dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti - A. Našincová, P. Balcárek, I. Jírovcová KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 19.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (316 kB)
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků MÚNS/02860/14/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (348 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - V. Csingerová, M. Kounovský KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 15.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (566 kB)
Nábro nových příslušníků (nemá) Oznámení Policie ČR 16.11.2016     obrázek JPG (1,4 MB)
Jmenování zapisovatelů OVK MÚNS/02863/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (291 kB)
Oznámení o minimálním počtu členů OVK MÚNS/02859/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (288 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 města Nové Sedlo ze dne 16. 8. 2017 KHá Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 18.8.2017 31.12.2017 18.8.2017 dokument PDF (404 kB)
Rozpočtové opatření č.7 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 31.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (507 kB)
Rozpočtové opatření č.3 města Nového Sedla ze dne 21.4.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 26.4.2017 31.12.2017 26.4.2017 dokument PDF (385 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1 ze dne 22.2.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 8.3.2017 31.12.2017 8.3.2017 dokument PDF (196 kB)
Rozpočet města Nové Sedlo r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2017 1.3.2017 dokument PDF (580 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Města Nového Sedla ze dne 29.3.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (317 kB)
Rozpočtové opatření č.4/2017 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.6.2017 31.12.2017 27.6.2017 dokument PDF (97 kB)
Rozpočtové opatření č.6 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 31.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (345 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r. 2016 (nemá) Rozpočet Město Nové Sedlo 27.6.2017 30.6.2018 27.6.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Usnesení z 23. jednání RM Nové Sedlo ze dne 29.11.2017 KTe Usnesení Rady Město Nové Sedlo 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (599 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
záměr prodeje části p.p.č. 1187/8 - výměr 1000 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (1 MB)
záměr prodej p.p.č.1187/8 - 1000 m2, k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 8.12.2017 27.12.2017 8.12.2017 dokument MS Word (1 MB)
záměr prodeje části p.p.č. 315 - výměr 40 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (338 kB)
záměr pachtu části p.p.č. 335/5 - výměr 100 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (0,8 MB)
záměr vypůjčky části p.p.č.1401/1 - výměr 500 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (1,2 MB)
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.