iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 19. 6. 2018 05:10:26

Nalezeno 40 záznamů.Poslední změna: 18.6.2018 11:25:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Nábro nových příslušníků (nemá) Oznámení Policie ČR 16.11.2016     obrázek JPG (1,4 MB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r. 2016 (nemá) Rozpočet Město Nové Sedlo 27.6.2017 30.6.2018 27.6.2017 dokument PDF (1,5 MB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
Rozpočet Město Nové Sedlo na r. 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 19.12.2017 31.12.2018 19.12.2017 dokument PDF (608 kB)
Mikroregion Sokolov - východ informace o úplněm změní rozpočt.změn, návrhu rozpočtu, výhledu (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 dokument PDF (294 kB)
Rozpočet r. 2018 a rozpočtový výhled 2019-2020 Svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 dokument PDF (78 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - ČR SPÚ 2018 (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 9.2.2018   9.2.2018 dokument PDF (85 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1/2018 ze dne 21.2.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 dokument PDF (218 kB)
Rozpočtové opatření Mikroregion Sokolov - východ č.1 ze dne 28.2.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.3.2018 31.12.2018 13.3.2018 dokument PDF (67 kB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (540 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (197 kB)
oznámení o zamýšleném převodu - ČR SPÚ (nemá) Oznámení Státní pozemkový úřa 18.4.2018 18.7.2018 18.4.2018 dokument PDF (63 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregion Sokolov - východ č.2 ze dne 22.3.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 dokument PDF (293 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 18.5.2018 31.12.2018 18.5.2018 dokument PDF (291 kB)
nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím (nemá) Oznámení Státní pozemkový úřa 25.5.2018 25.6.2018 25.5.2018 dokument PDF (260 kB)
Návrh - Závěrečný účet Města Nového Sedla r.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 22.5.2018 21.6.2018 22.5.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtové opatření č.4 města Nového Sedla ze dne 4.5.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 24.5.2018 31.12.2018 24.5.2018 dokument PDF (453 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Bílý Ota, Svačinová Jana (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 6.6.2018 20.6.2018 6.6.2018 dokument PDF (363 kB)
Program 12.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.6.2018 MÚNS/1358/HSO/2018 Konání Zastupitelstva Krajský úřad KK 6.6.2018 22.6.2018 6.6.2018 dokument PDF (118 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Pirasová M., Hanko A. (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 7.6.2018 22.6.2018 7.6.2018 dokument PDF (348 kB)
Pozvánka na IV. řádné zasedání zastupitelstva města Nového Sedla dne 20.6.2018 MÚNS/1378/HSO/2018 Konání Zastupitelstva Město Nové Sedlo 7.6.2018 21.6.2018 7.6.2018 dokument PDF (287 kB)
záměr prodeje části p.p.č.278/1 - výměr cca 400 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Oznámení MěÚ Nové Sedlo 8.6.2018 25.6.2018 8.6.2018 dokument PDF (99 kB)
záměr prodeje p.p.č. 299, 300-2, k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 8.6.2018 25.6.2018 8.6.2018 dokument PDF (100 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace MÚNS/1327/HSO/2018 Oznámení MěÚ Nové Sedlo 8.6.2018   8.6.2018 dokument PDF (392 kB)
Usnesení z 9. jednání Rady města Nového Sedla ze dne 6.6.2018 (nemá) Usnesení Rady Město Nové Sedlo 11.6.2018 27.6.2018 11.6.2018 dokument PDF (696 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Balcárek P. (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 11.6.2018 26.6.2018 11.6.2018 dokument PDF (125 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kounovský M., Hanko A. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 12.6.2018 22.6.2018 12.6.2018 dokument PDF (651 kB)
Pozvánka na zasedání rady svazku "Mikroregion Sokolov - východ"- 28.6.2018 (nemá) Pozvánka Mikroregion Sokolov 13.6.2018 29.6.2018 13.6.2018 dokument PDF (237 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Balcárek P., Hnátek P. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 13.6.2018 25.6.2018 13.6.2018 dokument PDF (676 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Našincová Anna (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 14.6.2018 29.6.2018 14.6.2018 dokument PDF (144 kB)
VV - oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti- LOm Poříčí 2030 (nemá) Veřejné vyhlášky BS 18.6.2018 19.7.2018 18.6.2018 dokument PDF (625 kB)
Oznámení o uložení zásilky - Pirasová M. (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 18.6.2018 3.7.2018 18.6.2018 dokument PDF (122 kB)
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ za r. 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 18.6.2018 30.6.2019 18.6.2018 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.