iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 21. 8. 2018 06:32:16

Nalezeno 46 záznamů.Poslední změna: 20.8.2018 16:42:22

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výzva k vyzvednutí zásilky - Rišková A., Bano T. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 20.8.2018 30.8.2018 20.8.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Köhler P. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 13.8.2018 23.8.2018 13.8.2018 dokument PDF (331 kB)
Dražební vyhláška - 081 EX 29386/12-233 - Ditrich M. MÚNS/1718/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 20.7.2018 23.8.2018 20.7.2018 dokument PDF (288 kB)
Dražební vyhláška - 120 EX 56723/12-163 MÚNS/1935/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kla 17.8.2018 28.11.2018 17.8.2018 dokument PDF (209 kB)
Dražební vyhláška 067 EX 20440/15-51 - Soňa Šandorová MÚNS/1667/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pra 17.7.2018 21.8.2018 17.7.2018 dokument PDF (128 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Eva Rácová MÚNS/1854/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pře 8.8.2018 3.10.2018 8.8.2018 dokument PDF (452 kB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)
Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (nemá) Rozh. Kraj. úřadu Krajský úřad KK 27.7.2018   27.7.2018 dokument PDF (218 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Pozvánka na VI. mimořádné zastupitesltvo konané dne 27.8.2018 (nemá) Konání Zastupitelstva Město Nové Sedlo 17.8.2018 28.8.2018 17.8.2018 dokument PDF (135 kB)
Rozpočet Město Nové Sedlo na r. 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 19.12.2017 31.12.2018 19.12.2017 dokument PDF (608 kB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.5/2018 ze dne 21.6.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 22.6.2018 31.12.2018 22.6.2018 dokument PDF (212 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (540 kB)
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 21.6.2018 1.7.2019 21.6.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.6/2018 ze dne 18.7.2018 6/2018 Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.7.2018 31.12.2018 27.7.2018 dokument PDF (54 kB)
Volby 2018 - minimální počet členů okrskových volebních komisí (nemá) Volby Město Nové Sedlo 2.8.2018 14.10.2018 2.8.2018 dokument PDF (313 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (197 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Rozpočtové opatření č.4 města Nového Sedla ze dne 4.5.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 24.5.2018 31.12.2018 24.5.2018 dokument PDF (453 kB)
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1/2018 ze dne 21.2.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 dokument PDF (218 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Špírek J. (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 20.8.2018 4.9.2018 20.8.2018 dokument PDF (231 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace 2.8.2018 MÚNS/1833/HSO/2018 Oznámení MěÚ Nové Sedlo 2.8.2018   2.8.2018 dokument PDF (388 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - A. Našincová (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 14.8.2018 29.8.2018 14.8.2018 dokument PDF (183 kB)
záměr prodeje části pozemku p.č.130, 138/1 a 131 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Pirasová Magda (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 8.8.2018 23.8.2018 8.8.2018 dokument PDF (344 kB)
záměr prodeje části pozemku 133, 132, 137/12, 131, 138/1 a 134 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - J. Murín, S. Kirchnerová (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018 28.8.2018 13.8.2018 dokument PDF (253 kB)
Registrace kandidátních listin pro volby do ZM Nové Sedlo MÚNS/1899-1905/HSO/2 Rozhodnutí o registr MěÚ Nové Sedlo 14.8.2018 8.10.2018 14.8.2018 7 dokumentů
záměr prodeje části p.p.č.270/1 - výměr cca 300 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 6.8.2018 22.8.2018 6.8.2018 dokument PDF (89 kB)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 2018 (nemá) Volby MěÚ Nové Sedlo 20.8.2018 8.10.2018 20.8.2018 dokument PDF (396 kB)
Rozpočtové opatření Mikroregion Sokolov - východ č.1 ze dne 28.2.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.3.2018 31.12.2018 13.3.2018 dokument PDF (67 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregion Sokolov - východ č.2 ze dne 22.3.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 dokument PDF (293 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 18.5.2018 31.12.2018 18.5.2018 dokument PDF (291 kB)
Závěrečný účet - Mikroregion Sokolov - východ za rok 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 24.7.2018 31.7.2019 24.7.2018 dokument PDF (141 kB)
Rozpočet r. 2018 a rozpočtový výhled 2019-2020 Svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 dokument PDF (78 kB)
Rozpočtové opatření - Mikroregion Sokolov - východ č.4/2018 (nemá) RO Mikroregion Sokolov 16.7.2018 31.12.2018 16.7.2018 dokument PDF (292 kB)
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ za r. 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 18.6.2018 30.6.2019 18.6.2018 2 dokumenty
Mikroregion Sokolov - východ informace o úplněm změní rozpočt.změn, návrhu rozpočtu, výhledu (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 dokument PDF (294 kB)
veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - D6 - Staré Sedlo - Transmotel, postřik solankou (nemá) Veřejné vyhlášky Ministerstvo dopravy 16.8.2018 3.9.2018 16.8.2018 dokument PDF (197 kB)
Psí deketiv - ztratil se pes - Armani MÚNS/1942/HSO/2018 Oznámení PSÍ DETEKTIV.CZ 20.8.2018 20.9.2018 20.8.2018 dokument PDF (549 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - ČR SPÚ 2018 (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 9.2.2018   9.2.2018 dokument PDF (85 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.