iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 17. 10. 2018 18:52:37

Nalezeno 42 záznamů.Poslední změna: 17.10.2018 13:30:56

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
Rozpočet Město Nové Sedlo na r. 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 19.12.2017 31.12.2018 19.12.2017 dokument PDF (608 kB)
Mikroregion Sokolov - východ informace o úplněm změní rozpočt.změn, návrhu rozpočtu, výhledu (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 dokument PDF (294 kB)
Rozpočet r. 2018 a rozpočtový výhled 2019-2020 Svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 dokument PDF (78 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - ČR SPÚ 2018 (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 9.2.2018   9.2.2018 dokument PDF (85 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1/2018 ze dne 21.2.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 dokument PDF (218 kB)
Rozpočtové opatření Mikroregion Sokolov - východ č.1 ze dne 28.2.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.3.2018 31.12.2018 13.3.2018 dokument PDF (67 kB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (540 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (197 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregion Sokolov - východ č.2 ze dne 22.3.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 dokument PDF (293 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 18.5.2018 31.12.2018 18.5.2018 dokument PDF (291 kB)
Rozpočtové opatření č.4 města Nového Sedla ze dne 4.5.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 24.5.2018 31.12.2018 24.5.2018 dokument PDF (453 kB)
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ za r. 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 18.6.2018 30.6.2019 18.6.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 21.6.2018 1.7.2019 21.6.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.5/2018 ze dne 21.6.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 22.6.2018 31.12.2018 22.6.2018 dokument PDF (212 kB)
Rozpočtové opatření - Mikroregion Sokolov - východ č.4/2018 (nemá) RO Mikroregion Sokolov 16.7.2018 31.12.2018 16.7.2018 dokument PDF (292 kB)
Závěrečný účet - Mikroregion Sokolov - východ za rok 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 24.7.2018 31.7.2019 24.7.2018 dokument PDF (141 kB)
Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (nemá) Rozh. Kraj. úřadu Krajský úřad KK 27.7.2018   27.7.2018 dokument PDF (218 kB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.6/2018 ze dne 18.7.2018 6/2018 Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.7.2018 31.12.2018 27.7.2018 dokument PDF (54 kB)
záměr prodeje části pozemku p.č.130, 138/1 a 131 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
záměr prodeje části pozemku 133, 132, 137/12, 131, 138/1 a 134 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
Dražební vyhláška - 120 EX 56723/12-163 MÚNS/1935/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kla 17.8.2018 28.11.2018 17.8.2018 dokument PDF (209 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RozpO Mikroregion Sokolov 29.8.2018   29.8.2018 dokument PDF (296 kB)
Ditribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví (nemá) Upozornění ČEZ D 11.9.2018   10.9.2018 dokument PDF (100 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 3.10.2018   3.10.2018 dokument PDF (264 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 4.10.2018 MÚNS/2471/HSO/2018/ Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.10.2018   4.10.2018 dokument PDF (392 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Nguyen T. (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 5.10.2018 20.10.2018 5.10.2018 dokument PDF (158 kB)
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Nové Sedlo, konané 5.a 6.10.2018 (nemá) Oznámení MěÚ Nové Sedlo 6.10.2018 22.10.2018 6.10.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Köhler P. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 8.10.2018 18.10.2018 8.10.2018 dokument PDF (402 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č. 8 ze dne 20.9.2018 52/2018 RozpO Město Nové Sedlo 9.10.2018 31.12.2018 9.10.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Usnesení z jednání 17. RM ze dne 10.10.2018 (nemá) Usnesení Rady Město Nové Sedlo 11.10.2018 29.10.2018 11.10.2018 dokument PDF (605 kB)
záměr prodeje části p.p.č. 43, k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 11.10.2018 26.10.2018 11.10.2018 dokument MS Word (0,8 MB)
záměr prodeje části p.p.č. 409/1 a 408 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 11.10.2018 26.10.2018 11.10.2018 dokument MS Word (1,1 MB)
záměr pachtu části p.p.č. 47 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 11.10.2018 26.10.2018 11.10.2018 dokument MS Word (0,7 MB)
veřejná vyhláška - Chodov - Vintířovská ulice, splašková tlaková kanalizace (nemá) Veřejné vyhlášky Městský úřad Sokolov 11.10.2018 26.10.2018 11.10.2018 dokument PDF (497 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.