iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 13. 12. 2018 08:19:50

Nalezeno 46 záznamů.Poslední změna: 12.12.2018 14:29:40

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
Rozpočet Město Nové Sedlo na r. 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 19.12.2017 31.12.2018 19.12.2017 dokument PDF (608 kB)
Mikroregion Sokolov - východ informace o úplněm změní rozpočt.změn, návrhu rozpočtu, výhledu (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 dokument PDF (294 kB)
Rozpočet r. 2018 a rozpočtový výhled 2019-2020 Svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 dokument PDF (78 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - ČR SPÚ 2018 (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 9.2.2018   9.2.2018 dokument PDF (85 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1/2018 ze dne 21.2.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 28.2.2018 31.12.2018 28.2.2018 dokument PDF (218 kB)
Rozpočtové opatření Mikroregion Sokolov - východ č.1 ze dne 28.2.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.3.2018 31.12.2018 13.3.2018 dokument PDF (67 kB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (540 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 města Nového Sedla ze dne 29.3.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (197 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregion Sokolov - východ č.2 ze dne 22.3.2018 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 dokument PDF (293 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2018 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 18.5.2018 31.12.2018 18.5.2018 dokument PDF (291 kB)
Rozpočtové opatření č.4 města Nového Sedla ze dne 4.5.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 24.5.2018 31.12.2018 24.5.2018 dokument PDF (453 kB)
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ za r. 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 18.6.2018 30.6.2019 18.6.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 21.6.2018 1.7.2019 21.6.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.5/2018 ze dne 21.6.2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 22.6.2018 31.12.2018 22.6.2018 dokument PDF (212 kB)
Rozpočtové opatření - Mikroregion Sokolov - východ č.4/2018 (nemá) RO Mikroregion Sokolov 16.7.2018 31.12.2018 16.7.2018 dokument PDF (292 kB)
Závěrečný účet - Mikroregion Sokolov - východ za rok 2017 (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 24.7.2018 31.7.2019 24.7.2018 dokument PDF (141 kB)
Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (nemá) Rozh. Kraj. úřadu Krajský úřad KK 27.7.2018   27.7.2018 dokument PDF (218 kB)
Rozpočtové opatření Města Nového Sedla č.6/2018 ze dne 18.7.2018 6/2018 Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.7.2018 31.12.2018 27.7.2018 dokument PDF (54 kB)
záměr prodeje části pozemku p.č.130, 138/1 a 131 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
záměr prodeje části pozemku 133, 132, 137/12, 131, 138/1 a 134 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (140 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RozpO Mikroregion Sokolov 29.8.2018   29.8.2018 dokument PDF (296 kB)
Ditribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví (nemá) Upozornění ČEZ D 11.9.2018   10.9.2018 dokument PDF (100 kB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 3.10.2018   3.10.2018 dokument PDF (264 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č. 8 ze dne 20.9.2018 52/2018 RozpO Město Nové Sedlo 9.10.2018 31.12.2018 9.10.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 26.10.2018 MÚNS/2623/HSO/2018 Oznámení MěÚ Nové Sedlo 26.10.2018   26.10.2018 dokument PDF (392 kB)
Rozpočtové opatření č. 6 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 7.11.2018 31.12.2018 7.11.2018 dokument PDF (161 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.11.2018 31.12.2018 13.11.2018 dokument PDF (105 kB)
Rozpočtový výhled na rok 2020 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.11.2018 31.12.2019 13.11.2018 dokument PDF (103 kB)
Rozpočtový výhled na rok 2021 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) Rozpočet Mikroregion Sokolov 13.11.2018 31.12.2020 13.11.2018 dokument PDF (104 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č. 9 ze dne 31.10.2018 314/2018 RozpO Město Nové Sedlo 13.11.2018 31.12.2018 13.11.2018 dokument PDF (128 kB)
Rozpočtové opatření č. 7 - Mikroregion Sokolov - východ (nemá) RO Mikroregion Sokolov 14.11.2018 31.12.2018 14.11.2018 dokument PDF (296 kB)
Dražební vyhláška - 030 EX/19580/13-202 MÚNS/2888/HSO/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Brn 21.11.2018 10.1.2019 21.11.2018 dokument PDF (331 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2018 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 28.11.2018 30.11.2021 28.11.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Usnesení z jednání 20. RM ze dne 28.11.2018 (nemá) Usnesení Rady Město Nové Sedlo 30.11.2018 17.12.2018 30.11.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kounovský M. (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 4.12.2018 14.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (322 kB)
záměr prodeje části p.p.č.270/1 - A v k.ú. Chtanišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2018 20.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (351 kB)
záměr prodeje části p.p.č.270/1 - B - v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2018 20.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (353 kB)
záměr prodeje části p.p.č. 270/1 - C - v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2018 20.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (349 kB)
Program 14. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018 MÚNS/2992/HSO/2018 Pozvánka Krajský úřad KK 4.12.2018 13.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (118 kB)
Rozpočtové opatření - Město Nové Sedlo - č. 10 ze dne 29.11.2018 338/2018 RO Město Nové Sedlo 6.12.2018 31.12.2018 6.12.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Záměr města - pronájem nebytového prostoru (nemá) Záměr Město Nové Sedlo 6.12.2018 27.12.2018 6.12.2018 dokument PDF (541 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.