iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 13. 12. 2017 23:32:34

Nalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 13.12.2017 23:12:04

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 14.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (282 kB)
Pozvánka na IX. řádné zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla dne 13.12.2017 MÚNS/03274/17/PPr Konání Zastupitelstva Město Nové Sedlo 30.11.2017 14.12.2017 30.11.2017 dokument PDF (453 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - V. Csingerová, M. Kounovský KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 15.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (566 kB)
Záměr bytu - pronájem - Masarykova 245/2, Nové Sedlo DNo Oznámení Česká pošta s.p. 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (352 kB)
Oznámení o svolání členů OVK MÚNS/03312/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 18.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (279 kB)
Usnesení z 23. jednání RM Nové Sedlo ze dne 29.11.2017 KTe Usnesení Rady Město Nové Sedlo 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (599 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - A. Našincová, P. Balcárek, I. Jírovcová KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 19.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (316 kB)
Dražební vyhláška č.j. 197 EX 5667/06-70 - Fenz Viktor MÚNS/02919/17/PPr Dražební vyhlášky Exekutor.úřad Jeseník 30.10.2017 20.12.2017 30.10.2017 dokument PDF (146 kB)
záměr vypůjčky části p.p.č.1401/1 - výměr 500 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (1,2 MB)
záměr prodeje části p.p.č. 1187/8 - výměr 1000 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (1 MB)
záměr prodeje části p.p.č. 315 - výměr 40 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (338 kB)
záměr pachtu části p.p.č. 335/5 - výměr 100 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument MS Word (0,8 MB)
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Hornická Kolonie - prodloužení platnosti stavebního povolení (nemá) Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Sokolov 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (180 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení Hornická Kolonie - prodloužení lhůty k dokončení stavby (nemá) Doruč. veř. vyhl. Městský úřad Sokolov 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (183 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Balcárek KHá Oznámení Česká pošta s.p. 6.12.2017 21.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (302 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Magda Pirasová KHá Oznámení Česká pošta s.p. 12.12.2017 27.12.2017 11.12.2017 dokument PDF (261 kB)
záměr prodej p.p.č.1187/8 - 1000 m2, k.ú. Nové Sedlo u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 8.12.2017 27.12.2017 8.12.2017 dokument MS Word (1 MB)
posudek - "plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Poříčí 2030" (nemá) Oznámení Ministerstvo ŽP 13.12.2017 29.12.2017 13.12.2017 dokument PDF (86 kB)
Rozpočtové opatření č.6 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 31.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (345 kB)
Rozpočtové opatření č.7 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 31.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (507 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 města Nové Sedlo ze dne 16. 8. 2017 KHá Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 18.8.2017 31.12.2017 18.8.2017 dokument PDF (404 kB)
Rozpočet města Nové Sedlo r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2017 1.3.2017 dokument PDF (580 kB)
Rozpočtové opatření č.3 města Nového Sedla ze dne 21.4.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 26.4.2017 31.12.2017 26.4.2017 dokument PDF (385 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Města Nového Sedla ze dne 29.3.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (317 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1 ze dne 22.2.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 8.3.2017 31.12.2017 8.3.2017 dokument PDF (196 kB)
Rozpočtové opatření č.4/2017 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.6.2017 31.12.2017 27.6.2017 dokument PDF (97 kB)
Jmenování zapisovatelů OVK MÚNS/02863/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (291 kB)
Oznámení o minimálním počtu členů OVK MÚNS/02859/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (288 kB)
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků MÚNS/02860/14/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 25.10.2017 14.1.2018 25.10.2017 dokument PDF (348 kB)
Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov - východ - vzdělávací akce pro zaměstnance MěÚ a OÚ MÚNS/02460/17PPr Oznámení Mikroregion Sokolov 14.9.2017 16.2.2018 14.9.2017 2 dokumenty
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r. 2016 (nemá) Rozpočet Město Nové Sedlo 27.6.2017 30.6.2018 27.6.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 3.11.2017 MÚNS/02990/17/PPr Oznámení MěÚ Nové Sedlo 3.11.2017   3.11.2017 dokument PDF (353 kB)
Nábro nových příslušníků (nemá) Oznámení Policie ČR 16.11.2016     obrázek JPG (1,4 MB)
nabídka pozemků k pronájmu - SPÚ - ČR (nemá) nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 1.11.2017   1.11.2017 dokument PDF (98 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.