iMunis eDeska

Město Nové Sedlo

Úřední deska – Stav k 18. 10. 2017 07:30:22

Nalezeno 43 záznamů.Poslední změna: 17.10.2017 11:01:56

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení z 18. jednání Rady města Nového Sedla ze dne 27.9.2017 (nemá) Usnesení Rady Město Nové Sedlo 2.10.2017 18.10.2017 2.10.2017 dokument PDF (443 kB)
Záměr města - pronájem bytu 2+1, 3.p. ul. Příčná č.p. 483, č.bytu 9 (nemá) Záměr Město Nové Sedlo 3.10.2017 19.10.2017 3.10.2017 dokument PDF (368 kB)
Záměr města - pronájem bytu 2+1, 3.p. - ul.Příčná 485, byt č.8 (nemá) Záměr Město Nové Sedlo 3.10.2017 19.10.2017 3.10.2017 dokument PDF (367 kB)
Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky - Holcman Miroslav (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 13.10.2017 20.10.2017 13.10.2017 dokument PDF (309 kB)
záměr prodeje 423/1 - cca 2000 m2 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.10.2017 20.10.2017 4.10.2017 dokument MS Word (66 kB)
záměr prodeje p.č. 268/2 - výměr 376 m2 v k.ú. Loučky u Lokte (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.10.2017 20.10.2017 4.10.2017 dokument MS Word (67 kB)
záměr prodeje p.č. 272/1 v k.ú. Chranišov - výměr 321 m2 (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.10.2017 20.10.2017 4.10.2017 dokument MS Word (66 kB)
záměr nájmu p.č. 92, výměr 377 m2 v k.ú. Chranišov (nemá) Záměr MěÚ Nové Sedlo 4.10.2017 20.10.2017 4.10.2017 dokument MS Word (66 kB)
Oznámení o minimálním počtu členů OVK KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 21.8.2017 22.10.2017 21.8.2017 dokument PDF (269 kB)
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků MÚNS/02335/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 5.9.2017 23.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (336 kB)
Jmenování zapisovatelů OVK MÚNS/02337/17/KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 5.9.2017 23.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (282 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR KHá Oznámení MěÚ Nové Sedlo 5.10.2017 23.10.2017 5.10.2017 dokument PDF (466 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Semerádt Pavel, Rišková Andrea (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 10.10.2017 25.10.2017 10.10.2017 dokument PDF (227 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Pupala Tomáš (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 9.10.2017 25.10.2017 9.10.2017 dokument PDF (135 kB)
Oznámení o uložení písemnosti - Bárta Jakub, Květ Antonín (nemá) Ozn. o ulož. písemn. MěÚ Nové Sedlo 11.10.2017 26.10.2017 11.10.2017 dokument PDF (208 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilek - Rišková Andrea (nemá) výzva k vyzvednutí z Česká pošta s.p. 17.10.2017 27.10.2017 17.10.2017 dokument PDF (532 kB)
Exekuční příkaz 203 Ex 29729/17-13 -prodej movitých věcí povin. Evy Macákové MÚNS/02706/17/PPr exekuce, příkazy Exekutorský úřad Pře 11.10.2017 27.10.2017 11.10.2017 dokument PDF (257 kB)
Usnesení z 19. jednání Rady města Nového Sedla ze dne 11.10.2017 (nemá) Usnesení Rady Město Nové Sedlo 12.10.2017 30.10.2017 12.10.2017 dokument PDF (433 kB)
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba věci movité ve vlastnictví František Demeter MÚNS/02434/17/PPr Dražební vyhlášky Exekutorský úřad PHA 13.9.2017 6.11.2017 13.9.2017 dokument PDF (147 kB)
Vyhlášení popisu věci - KRPK-13088-489/TČ-2017-190972-KS MÚNS/01232/17/PPr Veřejné vyhlášky Policie ČR 3.5.2017 6.11.2017 3.5.2017 dokument PDF (86 kB)
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů MÚNS/02495/17/MSi Oznámení ČEZ D 20.9.2017 15.11.2017 20.9.2017 dokument PDF (0,7 MB)
vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN - Nové Sedlo (nemá) Oznámení MěÚ Nové Sedlo 11.10.2017 30.11.2017 11.10.2017 dokument PDF (51 kB)
vytytčování a zaměřování stávajících sítí NN - Loučky (nemá) Oznámení MěÚ Nové Sedlo 11.10.2017 30.11.2017 11.10.2017 dokument PDF (45 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 města Nové Sedlo ze dne 16. 8. 2017 KHá Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 18.8.2017 13.12.2017 18.8.2017 dokument PDF (404 kB)
Rozpočtové opatření města Nového Sedla č.1 ze dne 22.2.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 8.3.2017 13.12.2017 8.3.2017 dokument PDF (196 kB)
Rozpočet města Nové Sedlo r.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 13.12.2017 1.3.2017 dokument PDF (580 kB)
Rozpočtové opatření č.4/2017 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 27.6.2017 13.12.2017 27.6.2017 dokument PDF (97 kB)
Rozpočtové opatření č.3 města Nového Sedla ze dne 21.4.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 26.4.2017 13.12.2017 26.4.2017 dokument PDF (385 kB)
Rozpočtové opatření č.6 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 13.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (345 kB)
Rozpočtové opatření č.7 Města Nového Sedla (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.10.2017 13.12.2017 5.10.2017 dokument PDF (507 kB)
Rozpočtové opatření č.2 Města Nového Sedla ze dne 29.3.2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 5.4.2017 13.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (317 kB)
Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov - východ - vzdělávací akce pro zaměstnance MěÚ a OÚ MÚNS/02460/17PPr Oznámení Mikroregion Sokolov 14.9.2017 16.2.2018 14.9.2017 2 dokumenty
Závěrečný účet Města Nového Sedla za r. 2016 (nemá) Rozpočet Město Nové Sedlo 27.6.2017 30.6.2018 27.6.2017 dokument PDF (352 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - roční příspěvek 2017 KHá/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 23.4.2020 12.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - Sportovní ples 2017 KHá Veřejnoprávní smlouvy Město Nové Sedlo 25.4.2017 24.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (536 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ BU Nové Sedlo - 2. ročník memoriálu 2017 KHá veřejnoprávní smlouv Město Nové Sedlo 17.7.2017 17.7.2020 17.7.2017 dokument PDF (527 kB)
Rozpočtový výhled města Nové Sedlo za období 2016 - 2020 (nemá) Rozp. a hosp. obce Město Nové Sedlo 1.3.2017 31.12.2020 1.3.2017 dokument PDF (532 kB)
Záměr prodeje byt. domu - Loučky 76 (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Záměr prodeje bytového domu - Loketská 233, Nové Sedlo (nemá) Záměr obce - majetek Město Nové Sedlo 29.4.2016     dokument PDF (99 kB)
Nábro nových příslušníků (nemá) Oznámení Policie ČR 16.11.2016     obrázek JPG (1,4 MB)
Státní pozemkový úřad ČR - aktuální nabídka pozemků k pronájmu v okrese Sokolov MÚNS/01213/17/MSi Oznámení Pozemkový fond ČR 3.5.2017   3.5.2017 dokument PDF (570 kB)
nařízení státní veterinární správy (nemá) Nař. obce rozš. půs. Krajská veterinární 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (349 kB)
Ztráty a nálezy - aktualizace ke dni 16.10.2017 MÚNS/02779/17/PPr Oznámení MěÚ Nové Sedlo 16.10.2017   16.10.2017 dokument PDF (358 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.